ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือนคนไทย ทำงานต่างประเทศให้ไปอย่างถูกกฎหมาย เพื่อมีหลักประกันกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต

เตือนคนไทย ทำงานต่างประเทศให้ไปอย่างถูกกฎหมาย เพื่อมีหลักประกันกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบช่อดอกไม้และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เยาวชนจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIOMSHIP 2023 ระดับประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนตัวแทนจังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายสุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับประเทศในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม Embrace Sunrise เข้าประกวดแข่งในรุ่น Junior (อายุ 6-9 ปี) และทีม Embrace Apheion เข้าประกวดแข่งขัน ในรุ่น Pre-Teenage (อายุ 10-14 ปี)

สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ ทีม Embrace Sunrise และทีม Embrace Aphelion รวมจำนวน 50 คน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ทีม Embrace Sunrise ในโอกาสได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับประเทศ รุ่น Junior (อายุ 6 – 9 ปี)

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More