ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปกท.ทส. ลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ติดตามงานสำคัญ พร้อมเน้นย้ำนโยบาย “สามัคคี โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ประชาชน”

ปกท.ทส. ลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ติดตามงานสำคัญ พร้อมเน้นย้ำนโยบาย “สามัคคี โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ประชาชน”

ปกท.ทส. ลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ติดตามงานสำคัญ พร้อมเน้นย้ำนโยบาย “สามัคคี โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ประชาชน”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในระดับพื้นที่ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

โดย ปกท.ทส. ได้ติดตามการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ทุกหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี โปร่งใส และเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาช้างป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อหามาตรการร่วมกัน มีการวางแผนแม่บท (Master plan) ในการแก้ไขปัญหา การสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเดิม และการหาวิธีการที่เหมาะสมในการนำช้างเข้าอยู่อาศัย ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ในส่วนของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออก ขอให้เน้นการดำเนินงานเรื่องการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่เอกชน สำหรับเรื่องการขออนุญาตการใช้สาธารณูปโภคในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้กรมป่าไม้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมมอบนโยบาย ปกท.ทส. ได้ร่วมปล่อยไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 10 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อีกด้วย

ที่มา :http://www.mnre.go.th/th/news/detail/147627

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More