ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีสักการะพระพรหม พิธีสงฆ์ และสักการะพระรูป ครบรอบ 93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีสักการะพระพรหม พิธีสงฆ์ และสักการะพระรูป ครบรอบ 93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย

เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียง ครบรอบ 93 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี พลโท สรรเสริญ แก้วกำหนด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีสักการะพระพรหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จากนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และวางพานพุ่ม เจริญพระพุทธมนต์บริเวณห้องแสดง อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จากนั้นจะสักการะพระรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หรือพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

ที่มา  :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230227085250840

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More