ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535

ผู้ใดไม่แจ้งว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคพิษสุนัขบ้าหรือสุนัขบ้ากัด หรือไม่ยอมทำลายสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือไม่กักขังสุนัขที่สงสัยเป็นโรค (ตามที่สัตวแพทย์สั่ง) ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล FB สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More