ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเลย เตรียมจัดงาน สีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่

จังหวัดเลย เตรียมจัดงาน สีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ททท.เลย เทศบาลเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เตรียมจัดงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ “Mask Festival 2023” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเลย นำเสนอกิจกรรมผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ขบวนแห่การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำ และน้ำพุเล่นดนตรี นิทรรศการองค์ความรู้ การท่องเที่ยวเมืองเลยเสมือนจริง 360 องศา Street Art รูปภาพ 3 มิติ อาหารพื้นถิ่น อาหารฟิวชั่น ถนนสายศิลปะ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีหน้ากาก และอื่น ๆ อีกมากกมาย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กับงาน “Mask Festival 2023” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอมเองเลย จังหวัดเลย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More