ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดณัฐพลฯ หารือบีเอ็มดับเบิลยู เปิดแผนการผลิตการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

ปลัดณัฐพลฯ หารือบีเอ็มดับเบิลยู เปิดแผนการผลิตการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

ปบัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือประธานบีเอ็มดับเบิลยู นำเสนอแผนงานการผลิตการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับนายมิคาเอล ไรเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (BMW (Thailand) Co., Ltd.) และคณะ เพื่อหารือและนำเสนอแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยระหว่างการหารือนายมิคาเอลฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งปลัดกระทรวงฯ ก็มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจากรถประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยินดีช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคตต่อไป
ทีมา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More