ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พอ.สว. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ออกให้บริการประชาชน

พอ.สว. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ออกให้บริการประชาชน

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาส มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยเขียดแห้ง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่ 7 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230228085915180

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More