ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดบึงกาฬประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 ปี 66 เร่งแก้ปัญหาลักลอบขนยาบ้าในพื้นที่ต่อเนื่อง

จังหวัดบึงกาฬประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 ปี 66 เร่งแก้ปัญหาลักลอบขนยาบ้าในพื้นที่ต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โดยมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อรายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงหารือแนวทางแก้ไขปัญหา การเตรียมความพร้อมรับมือ ลาดตะเวน ผู้ลักลอบการกระทำผิดให้หมดไปจากพื้นที่
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230228082012172

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More