ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ที่อำเภอปราสาท

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ที่อำเภอปราสาท

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายกุลชาติ บูรณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ณ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 40 ราย ซึ่งได้ข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม โดยเลือกการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพื่อทำปุ๋ยจากเศษซากพืชที่เกิดจากกิจกรรมทางด้านการเกษตร

นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มต้นแบบของการเก็บรวบรวมวัชพืชที่เป็นสมุนไพรจำหน่าย และเกษตรกรในพื้นที่สนใจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากก้อนฟางด้วยการทำเห็ดก้อน และการใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้รับผิดชอบงานจะวางแผนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ต่อไป
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230228082259174

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More