ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

MOU อมก๋อยโมเดล ซื้อทุเรียนหมอนพระร่วง ส่งออกสร้างชื่อเสียง เพิ่มรายได้เกษตรกร

MOU อมก๋อยโมเดล ซื้อทุเรียนหมอนพระร่วง ส่งออกสร้างชื่อเสียง เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงได้ MOU กับอมก๋อยโมเดล ซื้อทุเรียนหมอนพระร่วง ระหว่างบริษัท กสิรุ่งเรือง จำกัด และกลุ่มแปลงใหญ่ 4 กลุ่ม ประกอบรวมสมาชิก 300 คน พื้นที่ปลูกเกือบ 2,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 3,000 ตัน มูลค่าราวๆ 300 ล้านบาท

โดยการลงนามด้งกล่าวได้รับการผลักดัน ร่วมกันระหว่างบริษัทและนายรวม ล้นเหลือ ฝ่ายการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านตึก ซึ่งได้ไปร่วมกิจกรรมยกระดับคุณภาพทุเรียนลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี 2565 โดยเป็นการจัดร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มผู้ส่งออกทุเรียน ภายใต้คอนเซ็ปท์ Big brother โดยนายรวม ล้นเหลือ ฝ่ายการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ที่ไปร่วมงานเล็งเห็นว่าควรขับเคลื่อนต่อยอดกับภาคเอกชนต่อ โดยการช่วยกันผลักดันสร้างศูนย์รับซื้อทุเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จนมาสำเร็จและพร้อมที่จะรับซื้อได้ในปี 2566 ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ทุเรียนหมอนพระร่วง เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีเนื้อทุเรียนแห้ง ไม่แฉะ เนื้อหนา ละเอียด รสชาติหวานมัน เข้มข้น ทั้งนี้ สุโขทัยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 20,000 ไร่ มีปลูกกันมากที่ศรีสัชนาลัย เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้จังหวัดสุโขทัย ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ในปัจจุบันหน่วยงานราชการได้เข้ามาส่งเสริมการผลิต ให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด แต่ทุเรียนสุโขทัยยังไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ จึงไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าทุเรียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (story) มีความแตกต่างจากสินค้าแหล่งอื่นๆ และเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230228095750202

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More