ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

ชมการแสดงพลุทุกค่ำคืน การประดับไฟแสงสี   

อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น กินแบบคนเมืองเพชร 

มีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สกุลช่างเมืองเพชร มีกิจกรรมความบันเทิงมากมาย เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมากทุกปี ตลอดถึงผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูล ททท.สำนักงานเพชรบุรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More