ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

สาธิตการเขียนผ้าพระบฏประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาคตลาดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์อารธนาในศาสนพิธี  การประกวดบรรยายธรรม สวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนา พิธีสวดด้านเป็นต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และศิลปินพื้นบ้าน การกวนข้าวยาคู พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตรพิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏ พระราชทาน และ พิธีเวียนเทียน
กิจกรรม มานะ มาฆะ มานครฯ

2-4 มี.ค. 66 พิธีสวดด้าน
09.00 น. ณ พระวิหารคด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

2 มี.ค. 66 สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
09.00, 14.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3 มี.ค. 66 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
09.30 น. พิธีส่งมอบผ้าพระบฎพระราชทานให้อำเภอปากพนัง ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

– พิธีกวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
– พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

ครั้งแรกเปิดศักราชใหม่ ด้วยความยิ่งใหญ่ของนาฏลีลา เบื้องหน้าพระบรมธาตุนครฯ โขน เรื่องรามเกียรติ์ในงาน “มาฆะ มานะ มานครฯ” ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช ชุด “พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา” ตอน นารายณ์ปราบนนทุก ขับพิเภก และพุ่งหอกกบิลพัสดุ์

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๙:๐๐ น.

ณ เวทีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริเวณหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ข้อมูล สำนัักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More