ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเงินสนับสนุนงานวิจัย เพื่อผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมของศิริราชมูลนิธิ ผ่าน “โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน”

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเงินสนับสนุนงานวิจัย เพื่อผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมของศิริราชมูลนิธิ ผ่าน “โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน”

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมของศิริราชมูลนิธิ ผ่าน “โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน” หวังต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอตาของผู้ป่วยและช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมกับผู้บริหาร “โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน” และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายต่างๆ ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1,288,888 บาท ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนวิจัยเซลล์บำบัดโรคจอประสาทตาเสื่อมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยในอนาคต

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More