ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน ปีภาษี 2565

กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน ปีภาษี 2565

กรมสรรพากร  
สำนักงานเลขานุการกรม 
เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More