ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม.เห็นชอบ 20,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3  ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี 5 ปีแรก เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวด

ครม.เห็นชอบ 20,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี 5 ปีแรก เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
0-2202-1980-6

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More