ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือน  แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูง ก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้

กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือน แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูง ก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

0-2016-4888

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More