ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง 1 มีนาคม 16 หน่วย 7 ศูนย์ 5 ภาค ทั่วประเทศ

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง 1 มีนาคม 16 หน่วย 7 ศูนย์ 5 ภาค ทั่วประเทศ

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง 1 มีนาคม 16 หน่วย 7 ศูนย์ 5 ภาค ทั่วประเทศ

#ภาคเหนือตอนบน

– หน่วยเชียงใหม่ 15 ก.พ. – 30 ก.ย.

– หน่วยตาก 1 พ.ค. – 30. ก.ย.

#ภาคเหนือตอนล่าง

– หน่วยพิษณุโลก 15 ก.พ. – 31 พ.ค. , 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66

– หน่วยแพร่ 1 – 31 มี.ค. 66 , 1 – 30 มิ.ย. 66

#ภาคกลาง

– หน่วยนครสวรรค์ 1 – 31 มี.ค. 66

– หน่วยกาญจนบุรี 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66

– หน่วยลพบุรี 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 66

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

– หน่วยอุดรธานี 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 66

– หน่วยขอนแก่น 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 66

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

– หน่วยนครราชสีมา 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66

– หน่วยอุบลราชธานี 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 66

#ภาคตะวันออก

– หน่วยจันทบุรี 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 66

– หน่วยสระแก้ว 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 66

– หน่วยระยอง 1 – 30 ก.ย. 66

#ภาคใต้

– หน่วยชุมพร / อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66

– หน่วยสุราษฎร์ธานี /สงขลา 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 66

ข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More