ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมทำแนวกันไฟระยะทาง 8 กิโลเมตร

นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามแต่ละสถาบันในกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งในครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะ อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ รวมทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างสถาบันด้านการอาสาพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More