พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 20 ข้าวเปลือกยังราคาดี ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 20 ข้าวเปลือกยังราคาดี ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More