ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมต.นร.ธนกร ลงพื้นที่ราชบุรี เป็นประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ ณ วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี ชาวบ้านฝากขอบคุณนายกฯ หนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รมต.นร.ธนกร ลงพื้นที่ราชบุรี เป็นประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ ณ วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี ชาวบ้านฝากขอบคุณนายกฯ หนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (1 มีนาคม 2566) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์สร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ วัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีด้วย โอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระครูนครเขมกิจ เจ้าคณะตำบลนครชุมน์ – บ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมน์ และคณะสงฆ์
จากนั้นในเวลา เวลา 14.19 น. ณ บริเวณปะรำพิธี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้วางศิลาฤกษ์สร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ วัดใหญ่นครชุมน์ กราบสักการะองค์พระหลวงพ่อใหญ่ในอุโบสถเก่า อายุกว่า 280 ปี พร้อมกล่าวทักทายประชาชนที่มาร่วมในพิธีด้วย 
อนึ่ง วัดใหญ่นครชุมน์ เป็นวัดศูนย์รวมของพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 3 ตำบล (ตำบลนครชุมน์ ตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้มพยอม) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานาน โดยมีความประสงค์ที่จะสร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ เพื่อทำสังฆกรรมตามวินัยของพระภิกษุสงฆ์
นอกจากนี้ นายธนกร ยังเปิดเผยว่า จากการที่ตนลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่าฟีดแบค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ซึ่งวานนี้ ที่ประชุมครม. (คณะรัฐมนตรี) ก็ได้มีมติเห็นชอบประชารัฐสวัสดิการใหม่ ให้แก่ผู้มีบัตร และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14.6 ล้านราย เริ่มยืนยันตัวตนวันนี้เป็นวันแรก (1 มีนาคม 2566)    
นายธนกร ยังกล่าวต่อว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่า เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ จะต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร
โดยสำหรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14,596,820 ราย ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 5,050,421 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ อาทิ มีรายได้เกิน 100,000 บาท/ปี มีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาท มีบัตรเครดิต มีวงเงินกู้บ้าน/รถ เป็นต้น
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ที่ชาวบ้านมักเรียก บัตรลุงตู่ อยู่ภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง เป็นนโยบายที่ท่านนายกฯได้มอบแนวทางไว้มาตั้งแต่ต้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งคือหัวใจหลักของนโยบายที่ตอบโจทย์ และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด” นายธนกร กล่าว

——————

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More