ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฟังหูไว้หู” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางช่อง 9 MCOT HD ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฟังหูไว้หู” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางช่อง 9 MCOT HD ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฟังหูไว้หู” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางช่อง 9 MCOT HD ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More