ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งประเด็นประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ที่  2 – 9 มีนาคม 2566   จำนวน 1 ประเด็น คือเริ่มเลย! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งประเด็นประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ที่ 2 – 9 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ประเด็น คือเริ่มเลย! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งประเด็นประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ที่ 2 – 9 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ประเด็น คือเริ่มเลย! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5
ข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More