ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.พม. เปิดงาน “ดืองันฮาตี” จ.ปัตตานี ผนึกพลังเครือข่าย สร้างโอกาส พร้อมอาชีพรายได้ ช่วยกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้

รมว.พม. เปิดงาน “ดืองันฮาตี” จ.ปัตตานี ผนึกพลังเครือข่าย สร้างโอกาส พร้อมอาชีพรายได้ ช่วยกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้

รมว.พม. เปิดงาน “ดืองันฮาตี” จ.ปัตตานี ผนึกพลังเครือข่าย สร้างโอกาส พร้อมอาชีพรายได้ ช่วยกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้

รมว.พม. เปิดงาน “ดืองันฮาตี” จ.ปัตตานี ผนึกพลังเครือข่าย สร้างโอกาส พร้อมอาชีพรายได้ ช่วยกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้

 

        เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ดืองันฮาตี” สานพลัง สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และวันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 เพื่อบูรณาการภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่ในการสร้างงาน สร้างอาชีพรายได้ สานพลัง สร้างโอกาสกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว  เพื่อให้มีความมั่นคง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมงาน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี       นายจุติ กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีมีประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง จําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการมีงานอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิตทั้งต่อตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “ดืองันฮาตี” เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวันนี้ มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดงานมหกรรม “ดืองันฮาตี” สานพลัง สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และวันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565          นายจุติ กล่าวต่อไปว่า งานวันนี้ มีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศ และนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการฯ หญิงมุสลิมคนแรกของกระทรวง พม. ที่ขับเคลื่อนงาน “ดืองันฮาตี” ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า งานนี้เกิดขึ้นจาก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จะไม่มีใครเข้าใจท่านได้มากกว่าสมาชิกของท่านเอง และจากตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นคนในจังหวัดปัตตานีหรือภูมิภาคนี้ เป็นคนสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และค้นหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต นับเป็นยุทธศาสตร์ของงาน “ดืองันฮาตี” หมายถึง การทำดีด้วยหัวใจ  ซึ่งเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการทำความดี สังคมอยู่ได้เพราะความดี และสังคมน่าอยู่ได้เพราะการชื่นชมยกย่องให้คนดีมีที่ยืน
      นายจุติ กล่าวต่อไปอีกว่า อยากจะบอกว่าอาชีพทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ และทุกท่านล้วนมีศักยภาพอย่างมหาศาล เพียงให้ท่านหาสิ่งดีๆ ให้เจอ ค้นพบสิ่งที่ตัวเองมีแล้วนำออกมาใช้ให้ได้ วันนี้ ถึงแม้จะเป็นงานวันคนพิการ แต่คนที่ไม่พิการสามารถถอดบทเรียนได้ว่า คนพิการยังไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อแท้ แล้วคนปกติแบบเราจะอยู่เฉยๆ ได้อย่างไร ทั้งนี้ ขอฝากข้อคิดเป็นกำลังใจ เป็นเข็มทิศให้ทุกท่านพิจารณา และขอให้ต่อสู้ชีวิต ทำงานเป็นทีม คิดใหญ่ ใจถึง และพึ่งตนเอง
      นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) การแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “ศรัทธา” (จาก Influencer ที่ประสบความสำเร็จ) 2) การแสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบแห่งชาติ 3) การรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนงานด้านสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ 4) กิจกรรมคาเฟ่พลังบวก 5) การแสดงความสามารถของเด็กพิเศษ คนพิการ และ 5) การแสดงผลงาน สร้างการรับรู้มุ่งสู่สังคมคุณภาพ : การจัดนิทรรศการวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ มีการเปิดพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายในการสร้างงาน อาชีพ รายได้ การรับสมัครงาน การฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การวางแผนธุรกิจ การให้คําปรึกษาปัญหาหนี้ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และร้านธงฟ้า จําหน่ายสินค้าราคาประหยัด เป็นต้น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More