ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

ยรรยง  คุโรวาท ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ประชุมคณะกรรมการฯ อาทิ ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พล.ต.ต.สมนึก  น้อยคงผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  เพชรินทร์มีสัตย์ธรรม ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.   พริ้มเพรา  วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด   ผ่องใส  ศรีวังพล ผู้จัดการสถานีวิทยุ สวพ..FM91สาวิตรี  บริพัตร ณ อยุธยา  วิไล  ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์  อัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์เพื่อคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่มอาชีพ (คือ ตำรวจจราจร , พนักงานกวาดถนน , พนักงานขับรถประจำทาง ขสมก. , พนักงานขับรถประจำทาง บขส. , ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , พลเมืองดีและจิตอาสา) เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน“วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจำปี 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” / เงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท / เข็มเชิดชูเกียรติ  / ประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ Princessngamchit.org ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2566 ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 080-4042439

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More