ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น13 มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น13 มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น13

มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG  

 

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 13 เดือนส.ค. นี้ มุ่งคนเรียนปฏิบัติการในพื้นที่จริง หวังร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เผยจุดเด่นหลักสูตร ชูการขับเคลื่อนสู่ BCG โมเดล พร้อมเชื่อมรัฐ-เอกชน-ภาคประชาสังคม เป็นสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 

 นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และรองประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพจะเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 13” (Leadership for Change – LFC) ในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายบ่มเพาะผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ทางโครงการมุ่งหวังให้หลักสูตรได้มีส่วนพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งขึ้น ดังนั้น นอกจากการเรียนรู้ในหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสนำความรู้ไปปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับชุมชนและองค์กรที่สนับสนุน ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน 

นายวิเชฐกล่าวต่อว่า โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ยังออกแบบหลักสูตรให้ได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ไม่ว่าจะเป็น BCG Economy Model การเกษตรอุตสาหกรรม ดิจิทัล หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้ตั้งแต่ระดับผู้วางนโยบาย ซีอีโอ ซึ่งอยู่ในภาคปฏิบัติ ไปจนถึงภาคชุมชน ดังนั้น ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรืออยู่ในองค์กรใด  

ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ยังกล่าวอีกว่า หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเน้นการนำทฤษฎี แลกเปลี่ยนความรู้ สู่การลงพื้นที่ปฏิบัติ จึงถือว่าไม่ได้เป็นการสร้างผู้นำอย่างเดียว แต่ผู้นำต้องนำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้ที่ต้องการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงทั่วแผ่นดินไทย จากระดับหมู่บ้าน ตำบล จังหวัด มาถึงระดับประเทศ

“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สนุกสนานครับ เป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Leadership for Change แปลว่าเรากำลังจะหา leader เรากำลังหาผู้นำ นำไปไหน นำไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงครับ

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากๆ ถ้าใครจบไป จะต้องรู้สึกภูมิใจมากเลยว่า ระดับเขาเนี่ยซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาจจะเป็นกำนัน อาจจะเป็นนายอำเภอ ถ้าเขาสามารถสร้างความเป็นผู้นำในตัวเอง ก็นำไปเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เขาดูแลได้ ผมคิดว่า อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากการที่เข้ามาเรียนหลักสูตร LFC ของเรา”

ทางด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น หลักคิดสัมมาชีพ หรือการสร้างคนในสังคมให้มีสัมมาชีพ โดยประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปด้วย ซึ่งหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จะเน้นสร้างแนวคิดดังกล่าว โดยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสัมมาชีพ นำทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ความเคลื่อนไหวของสังคม (Social Movement) และการเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบาย (Policy Link) มาปรับใช้ เพื่อทำให้สังคมเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่

สำหรับหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ได้จัดขึ้นโดยมูลนิธิสัมมาชีพตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว 12 รุ่น จำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,327 คน และสร้างกลุ่มผู้ที่สนใจไปทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2566 นี้จะเปิดรับรุ่นที่ 13 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะศุกร์ – เสาร์  ระหว่างวันที่ 18  ส.ค. 2566 – 5 มี.ค.2567 อัตราค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 40,000 บาท, องค์กรภาคี และสมาชิกเครือข่ายผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง แนะนำ 30,000  บาท
 

สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่
1.เกียววะลี มีสิทธิ์
โทรศัพท์ 090-262-3653
2.ณัฐณิชา เสมือนโพธิ์
โทรศัพท์ 094-043-0163
E-mail: sammachiv.lfc@gmail.com

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More