ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชุดสังฆทาน ช่วงวันมาฆบูชา ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

ชุดสังฆทาน ช่วงวันมาฆบูชา ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทาน บริเวณหน้าวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครว่า ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ เป็นวันมาฆาบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนจะนิยมเลือกซื้อชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนามากกว่าปกติ

กรมการค้าภายใน ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ รวมถึงห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ต้องแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะที่บรรจุ โดยรายการและราคาของสินค้า ต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องสังฆทานในปัจจุบันมีราคาตั้งแต่ 99 บาทไปจนถึง 999 บาท ซึ่งชุดสังฆทานที่ขายดี จะเป็นชุดราคา 99 บาท ตามสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค พร้อมแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More