ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ตรวจเยี่ยมสภาพโบราณสถานวิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อเตรียมการบูรณะ ชื่นชมทุกหน่วยงาน ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานประวัติศาสตร์สำคัญของไทย

นายกฯ ตรวจเยี่ยมสภาพโบราณสถานวิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อเตรียมการบูรณะ ชื่นชมทุกหน่วยงาน ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานประวัติศาสตร์สำคัญของไทย

​นายกฯ ตรวจเยี่ยมสภาพโบราณสถานวิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อเตรียมการบูรณะ ชื่นชมทุกหน่วยงาน ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานประวัติศาสตร์สำคัญของไทย 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้  (3 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมสภาพวิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการบูรณะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเข้ากราบสักการะพระมงคลบพิตร ถวายพวงมาลัย ผ้าห่มพระมงคลบพิตรและรับฟังประวัติและสถานที่สําคัญภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยในอดีตวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญในสมัยอยุธยา มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังหลวง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ภายในวัดยังใช้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยอยุธยา จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินชมโดยรอบของวัดศรีสรรเพชญ์  พร้อมกับสอบถามประวัติการอนุรักษ์วัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยในปี พ.ศ. 2560 สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร ดําเนินการบูรณะวิหารป่าเลไลย์และป้อมมุมด้านทิศตะวันตก เฉียงใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ นอกจากนี้เมื่อ พ.ศ. 2562 กรมศิลปากรดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาโบราณสถานในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงทางเดินและประตูภายในวัด ติดตั้งทางลาด ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างโบราณสถาน ติดตั้งระบบน้ำเพื่อรดน้ำและปรับปรุงสนามหญ้าให้เกิดความสวยงามแก่โบราณสถานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
นายกรัฐมนตรีชื่นชมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย และยังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ ชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศ ซึ่งในวันข้างหน้าจะต้องมีการคิดไอเดียใหม่ ๆ เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ภายในพื้นที่นำมาเพิ่มมูลค่าจึงจะยั่งยืน ถ้าหากคิดโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ ใช้งบประมาณมาก ทรัพยากรมาก โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่แน่นอน โดยวันนี้อาจเพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ เสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเที่ยวในจังหวัด ทำให้การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น ต้องไม่ลืมว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทักทายและร่วมถ่ายภาพกับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับรับมอบดอกไม้และพูดคุย สอบถามด้วยความเป็นกันเอง จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้ออกเดินทางไปยังวัดใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More