ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม สวทช. ร่วมภาคเอกชน คิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาราคามะนาวผันผวน ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ำมะนาวสำเร็จรูปคุณภาพสูงราคาไม่แพง

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม สวทช. ร่วมภาคเอกชน คิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาราคามะนาวผันผวน ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ำมะนาวสำเร็จรูปคุณภาพสูงราคาไม่แพง

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม สวทช. ร่วมภาคเอกชน คิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาราคามะนาวผันผวน ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ำมะนาวสำเร็จรูปคุณภาพสูงราคาไม่แพง 

วันนี้ (4 มีนาคม 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรทุกกลุ่ม ตามหลักการทำงานที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำมาโดยตลอด ใช้ทั้งการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวโดยนำนวัตกรรมมาช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา 
ทั้งนี้ ต่อปัญหามะนาวราคาผันผวน นายกรัฐมนตรีชื่นชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้คิดค้นร่วมกับภาคเอกชน พัฒนากระบวนการยืดอายุน้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็งโดยคงกลิ่นและรสชาติที่เทียบเคียงกับน้ำมะนาวคั้นสด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงน้ำมะนาวสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีราคาใกล้เคียงกับการใช้มะนาวผลสดในช่วงราคาปกติ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด พัฒนากระบวนการยืดอายุน้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็งโดยใช้ชื่อว่า “มะนีมะนาว” ทำให้เก็บในช่องแช่แข็งได้นาน 2 ปี และเก็บในช่องแช่เย็นได้นาน 3 เดือน และยังคงมีกลิ่นและรสชาติใกล้เคียงกับน้ำมะนาวคั้นสด 
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคามะนาว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมเพื่อดูแลทั้ง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับสมาคมตลาดกลาง ค้าส่งสินค้าเกษตรไทย เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลาง ออกจำหน่ายในราคาขายส่ง ผ่านรถโมบายพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ราคาที่นำมาขายปลีกให้ผู้บริโภค เฉลี่ยลูกละ 3 บาท เป็นราคาที่กรมได้เชื่อมโยงจากตลาดกลาง รับมาในราคาส่งและขายปลีกถึงมือประชาชน โดยไม่บวกกำไรเพิ่ม โดยรถโมบายจะวิ่งไปจำหน่ายในสถานที่ชุมชน 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
“นายกรัฐมนตรีมีแนวทางในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยใช้กลไกรัฐดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม รวมทั้ง สนับสนุนการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศไทยก้าวทันโลก เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคามะนาวผันผวนนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเร่งด่วน และขอบคุณหน่วยงานด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่คำนึงถึงปัญหา และช่วยแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นทางเลือกของการบริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง หากทุกส่วนงานในประเทศร่วมมือกัน นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะได้ทุกปัญหาด้วยความร่วมมือ” นายอนุชาฯ กล่าว

ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More