ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รอง ผวจ.ยะลา เปิดตาและมอบแว่นตาตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รอง ผวจ.ยะลา เปิดตาและมอบแว่นตาตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ (4 มี.ค. 66) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดยะลาประจำปี 2566 โดยมี นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา นพ.ทินกร หะอารง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา คณะจักษุแพทย์จากมูลนิธิพอ.สว. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับบริการรักษาตาต้อกระจกเข้าร่วมพิธี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ต้อกระจกเป็นภาวะที่แก้วตาหรือเลนส์ตามีลักษณะขุ่นขาวขึ้น ทำให้เกิดอาการตาฝ้าฟางหรือมืดมัว เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอด ถึงร้อยละ 51.8 โดยในปี 2566 จังหวัดยะลาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกของประชาชน โดยรณรงค์ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกให้แก่ผู้ที่สงสัยเป็นต้อกระจกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วทำการตรวจคัดกรองซ้ำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รายที่ผิดปกติจะส่งต่อเข้ารับการตรวจยืนยันและรับการผ่าตัดรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ในการตรวจยืนยันได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลยะลา

จากผลการดำเนินงานคัดกรอง ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งพบผู้ที่มีสายตาผิดปกติ จำนวน 260 รายป่วยเป็นต้อกระจกและต้องรับการผ่าตัด จำนวน 100 ราย ยืนยันเข้ารับการผ่าตัด จำนวน 63 ราย และได้รับการผ่าตัดโดยคณะจักษุแพทย์จากมูลนิธิพอ.สว.และโรงพยาบาลยะลา ซึ่งภายหลังการผ่าตัด แนะผู้ป่วยปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด 1) ระวังน้ำและฝุ่นละอองเข้าตา 2)ระวังการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตา 3) หลีกเลี่ยงโลชั่นหรือการแต่งหน้ารอบๆดวงตา 4) ใส่แว่นกันแดดขณะออกไป ข้างนอก ทั้งนี้อาการตาแดง เคืองตาจะค่อยๆลดลงและการมองเห็นจะดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจะได้รับการรักษาต้อกระจกอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More