ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชาวชวาวงศ์ ส่งนกกว่า 2,000 นก ร่วมประชันแข่งขัน งานมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่ 36 ที่ยะลา คึกคัก นายกเทศบาลนครยะลา เผย คาดเศรษฐกิจสะพัด40-50ล้านบาท

ชาวชวาวงศ์ ส่งนกกว่า 2,000 นก ร่วมประชันแข่งขัน งานมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่ 36 ที่ยะลา คึกคัก นายกเทศบาลนครยะลา เผย คาดเศรษฐกิจสะพัด40-50ล้านบาท

วันนี้ (4 มี.ค. 66) บรรยากาศการจัดการแข่งขันมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่สนามนกเขาสวนขวัญเมือง ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยทางเทศบาลนครยะลา ได้จัดขึ้น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและธุรกิจเกี่ยวกับนก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปี 2566 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ให้กับผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการจัดการแข่งขันในปีนี้ ได้รับความสนใจส่งนกเข้าร่วมแข่งขันจากชาวชวาวงศ์ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ส่งนกเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 2,000 นก

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 36 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและธุรกิจเกี่ยวกับนก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยในปี 2566 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้คลี่คลายลง เทศบาลนครยะลาจึงได้กลับมาจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านตลาดนก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงนกเขาชวา

ทั้งนี้ นกที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับ ถ้วยเกียรติยศแชมป์อาเซียน ตลอดจนรางวัลสมนาคุณอื่น ๆ มากมาย และในปีนี้จัดให้มี การแข่งขันประเภทต่าง ๆ เช่น นกเขาชวาเสียง ประเภทเสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียง ดาวรุ่ง A B C และ BB 2 อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การแข่งขันนกกรงหัวจุก ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา การจัดงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 22 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา ซึ่งช่วงระยะเวลาในการจัดงาน 2-5 มีนาคม 2566 คาดมีเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดยะลา 40-50 ล้านบาท

 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More