ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตราด ประกาศเขตพื้นที่ประสบไฟป่า พร้อมแจ้งประชาชนสวมใส่หน้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ตราด ประกาศเขตพื้นที่ประสบไฟป่า พร้อมแจ้งประชาชนสวมใส่หน้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.ตราด ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่

ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,7 ต.ด่านชุมพล และพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5 ต.นนทรีย์ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันอันตรายจากค่าฝุ่นที่เพื่มขึ้นแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ชำนาญวิทย์ฯ มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขอสนับสนุนการนำอากาศยานมาดับไฟป่าโดยเร็ว รวมถึงมาตรการที่พอจะทำได้ และมาตรการที่กำลังรอคอยให้เร่งรัดดำเนินการนำมาแก้ไขปัญหาโดยด่วน และขอให้ประเมินความเสียหายของป่าที่ถูกเผาไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง ปัจจุบัน ว่าเสียหายไปกี่ไร่ และ อัตราการเกิดไฟป่าเผาพื้นที่ป่าไป วันละกี่ไร่

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230304101753210

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More