ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ตรวจความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ตรวจความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ค่ายวชิราลงกรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พ.ท.รณชัย อภัยพันธ์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1 พัน.2) พลร่มป่าหวาย มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 524 ดำเนินการตรวจความพร้อมยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรของหน่วย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของกองทัพบก ด้วยการประสานความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการรองรับภัยแล้งประจำปี 2566 ตามขีดความสามารถของหน่วย และความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย เมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส ตามนโยบายของกองทัพบก

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230304092825202

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More