ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเลย แถลงจัดงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

จังหวัดเลย แถลงจัดงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

ที่บริเวณลานพญานาค สวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย พันตำรวจเอก ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วัชรชิโณรส ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายสถิต วิเศษสัตย์ ศิลปินกลุ่มเลยตามเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และ นายทวีศักดิ์ พนมเริงศักดิ์ กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงาน Mask Festival 2023 เป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเลย โดยบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย หอการค้าจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองเลย นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิดยกระดับ Soft power ของไทยสู่เวทีโลก ผ่านสื่อคอนเทนต์และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการยกระดับงานเทศกาลท้องถิ่น สู่ระดับนานาชาติ โชว์สุดยอดอัตลักษณ์ความเป็นไทเลย และชวนเที่ยว ชิม ช้อป แชร์ พร้อมลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพสุดประทับใจ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดเลย ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โดยการนำเสนอกิจกรรมผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ขบวนแห่พาเหรดหน้ากากนานาชาติ 7 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ลาว และไทย ที่นำเสนอหน้ากากผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า และหน้ากากแฟนซีหลากสีสัน การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำ และน้ำพุเล่นดนตรี นิทรรศการองค์ความรู้ การท่องเที่ยวเมืองเลยเสมือนจริง 360 องศา Street Art รูปภาพ 3 มิติ ถ่ายภาพเช็คอินกับกิจกรรม Colorful Landmark กิจกรรมตลาดไทเลย การจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น อาหารฟิวชั่น ผ้าทอพื้นถิ่น ผลงานการตัดเย็บผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นสู่สากล กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนสายศิลปะ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีหน้ากาก เพ้นท์เสื้อ งานอีโค่ปริ้น งานหัตถศิลป์ หัตถกรรมพื้นถิ่นไทเลย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้รับมอบหมายจากจังหวัดเลย ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ โดยดำเนินการตั้งแต่การวางแผนงานและกำกับ ติดตาม รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่าง อาทิเช่น) ขบวนแห่พาเหรดหน้ากากนานาชาติ 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ลาว และไทย นำเสนอการแสดงหน้ากาก 3 ผี ได้แก่ ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า และหน้ากากแฟนซีหลากสีสัน พิธีเปิดงาน พร้อมกับการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ และน้ำพุเล่นดนตรี ที่บอกเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเลยเสมือนจริง 360 องศา ด้วยเทคโนโลยี Virtual reality ถ่ายภาพร่วมกับสตรีทอาร์ต รูปแบบ 3 มิติ ถ่ายภาพเช็คอินกับ กิจกรรม Colorful Landmark หน้ากาก 3 ผี (ผีตาโขน ผีขนน้ำ และผีบุ้งเต้า)

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์กับงาน “Mask Festival 2023” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230304010000187

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More