ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรศิษฎ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนมีความเข้าใจและศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จนสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีสงฆ์ ร่วมกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะรับศีล การสวดถวายพระพรโดยพระสงฆ์ ก่อนร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กรวดน้ำให้พร และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้แบ่งส่วนราชการในจังหวัดกระจายไปจัดกิจกรรม ให้ครอบคลุมตัวเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก ณ วัดใกล้บ้าน ประกอบด้วย จุดวัดป่าศรีสำราญ(ธ) จุดวัดมหาพุทธาราม จุดวัดเจียงอีมงคลวราราม และจุดวัดหลวงสุมังคลาราม(ธ) ถือเป็นกิจกรรมที่มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในทุกจุด สร้างพลังทางสัญลักษณ์ สร้างการรับรู้ ทั่วตัวเมืองศรีสะเกษ ให้หันมาสนับสนุนการทำนุบำรุงพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ กันมากขึ้น

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306171740630

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More