ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วัดดอนดูมกมลาวาส จังหวัดชัยนาท จัดพิธีพุทธาภิเษก และครุฑธาภิเษกสมโภชน์วัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑ-พุทธานุภาพ รุ่นคลังสมบัติ บารมี 99 สมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์วิสุทธิธรรม

วัดดอนดูมกมลาวาส จังหวัดชัยนาท จัดพิธีพุทธาภิเษก และครุฑธาภิเษกสมโภชน์วัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑ-พุทธานุภาพ รุ่นคลังสมบัติ บารมี 99 สมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์วิสุทธิธรรม

บ่ายวันนี้ 6 มีนาคม 2566 ที่วัดดอนดูมกมลาวาส จังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษก และครุฑธาภิเษกสมโภชน์วัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑ-พุทธานุภาพ รุ่นคลังสมบัติ บารมี 99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา หลวงปู่ศูข สืบทอดพระศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบสานตำนาน ครุฑ และสมนาคุณให้กับผู้สมทบทุนร่วมสร้างพระมหาเจดีย์วิสุทธิธรรม ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอวัดสิงห์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์ เทศบาลหนองบัว และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More