ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอรัตนบุรี เตรียมจัดงาน “เทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี และงานกาชาด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

อำเภอรัตนบุรี เตรียมจัดงาน “เทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี และงานกาชาด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภอ (เจ้าหนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอรัตนบุรี เปิดเผยว่า อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอรัตนบุรี ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี และงานกาชาด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าของดีอำเภอรัตนบุรี วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนำรายได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี และสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาขาดอำเภอรัตนบุรี

กิจกรรมประกอบด้วยวันที่ 16 มีนาคม พิธีบวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันการตำข้าวลีลาแบบโบราณ กาาประกวดอาหารประเภทขนมจีน การฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ และคอนเสิร์ตการกุศล

วันที่ 17 มีนาคม ชมการแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาเปตอง การแสดงศิลวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการประกวดผ้าไหม เดินแบบผ้าไหม ผ้าไทย

วันที่ 18 มีนาคม มีงานพาแลง (โต๊ะจีน) การแสดง To Be Number One การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป “รัตนบุรีสามัคคี”

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More