ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวัน ”นักข่าว” หรือวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับ และแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสมาคมทั้งสามัญและวิสามัญ

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวัน ”นักข่าว” หรือวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับ และแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสมาคมทั้งสามัญและวิสามัญ

นางสาวสาลินี ปราบ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม ประจำปี 2566 หลังจากที่ว่างเว้นไป 2 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตเข้าร่วม ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังเก่า

ขณะในช่วงค่ำ ที่โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ได้มีงานเลี้ยง พิราบเริงร่า เพื่อพบปะสังสรรค์เครือข่ายสื่อมวลชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสมาคมทั้งสามัญและวิสามัญ จำนวน 11 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน “ผู้สื่อข่าวภูเก็ตสัมพันธ์ 66” ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอารีน่า คลับ ภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้สื่อข่าวในจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ และได้ร่วมกันออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน

สำหรับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน “นักข่าว” หรือวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” นับเป็นวันสำคัญของคนข่าวที่มีบทบาทหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ได้ยกฐานะจากชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ที่ก่อตั้งจากการรวมตัวของนักข่าวแขนงต่าง ๆ ในอดีต เมื่อกว่า 28 ปีก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมไปถึงการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสื่อท้องถิ่น และจากจุดเล็ก ๆ ดังกล่าว จนกลายมาเป็นองค์กรสื่อที่เป็นการรวมตัวของผู้สื่อข่าวทุกแขนงในจังหวัดภูเก็ต ทั้งสื่อที่มีต้นสังกัดในท้องถิ่น และส่วนกลาง โดยปัจจุบัน “สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต” มีสมาชิกสามัญ และวิสามัญ จำนวนกว่า 100 คน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306163604612

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More