ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา

จังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา

จังหวัดชุมพร จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา วันนี้ (6 มี.ค.66) เวลา 08.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียน พุทธศาสนิกชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2566 ณ วัดปากน้ำชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอด เผยแผ่พุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา

โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงค์สันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 พอพล กล้าผจญ ข่าว/ภาพ ส.ปชส. ชุมพร 6 มีนาคม 2566

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306154509609

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More