ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญตักบาตร และฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

เรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญตักบาตร และฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

ภายในอาคารเอนกประสงค์ แดนแรกรับ เรือนจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล นำเจ้าพนักงานเรือนจำ และผู้ต้องราชทัณฑ์ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส

โดย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนในเรือนจำร่วมพิธีพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมให้แก่คณะสงฆ์ ก่อนกรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับญาติ คนรู้จัก ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเทวดาประจำกาย ตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณที่ไม่มีญาติ

สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 3 หรือประมาณราวเดือน กุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306161211610

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More