เรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญตักบาตร และฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

เรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญตักบาตร และฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

ภายในอาคารเอนกประสงค์ แดนแรกรับ เรือนจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล นำเจ้าพนักงานเรือนจำ และผู้ต้องราชทัณฑ์ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส

โดย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนในเรือนจำร่วมพิธีพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมให้แก่คณะสงฆ์ ก่อนกรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับญาติ คนรู้จัก ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเทวดาประจำกาย ตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณที่ไม่มีญาติ

สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 3 หรือประมาณราวเดือน กุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306161211610

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More