ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเพชรบุรี เอาจริง เข้ม เร่งป้องกันเชิงรุก “หยุดเผา หยุดสร้างหมอกควัน “ อากาศเพชรบุรีต้องไม่มีมลพิษ สกัดฝุ่น P.M. 2.5

จังหวัดเพชรบุรี เอาจริง เข้ม เร่งป้องกันเชิงรุก “หยุดเผา หยุดสร้างหมอกควัน “ อากาศเพชรบุรีต้องไม่มีมลพิษ สกัดฝุ่น P.M. 2.5

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหารือการแก้ไขปัญหาการเผาหญ้า ใบไม้และขยะในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลประกาศ ให้การหยุดเผาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและยังส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม กระทบถึงด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี เร่งหาทางป้องกันเชิงรุก เข้มทุกพื้นที่ “หยุดเผา หยุดสร้างหมอกควัน “ อากาศเมืองเพชรบุรีต้องไม่มีมลพิษ สกัดฝุ่น P.M. 2.5 ทุกพื้นที่

โดยการหารือร่วมทุกฝ่าย ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าในบางพื้นที่ ยังมีชาวบ้านบางรายเผาหญ้า เผาใบไม้และเผาขยะในชุมชน ส่งผลต่อมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ จึงเร่งหาทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น โดยกำชับให้ผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ แจ้งเตือน พร้อมเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงผลกระทบจากการเผา ว่าอันตรายร้ายแรงอย่างไร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขอความร่วมมือ งดเผาไร่ เผานา เผาขยะ ในทุกพื้นที่ และแจ้งถึงบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืน

นอกจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นว่า ชาวเพชรบุรีพร้อมให้ความร่วมมือ มาร่วมใจกัน ลดการเผา ตอซัง หรือเศษวัสดุในพื้นที่เกษตร ร่วมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะ อากาศเพชรบุรีต้องไม่มีมลพิษ สกัดฝุ่น P.M. 2.5

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306162256611

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More