ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุบลฯทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อสืบสานประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทศาสนา และร่วมขับเคลื่อน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

อุบลฯทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อสืบสานประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทศาสนา และร่วมขับเคลื่อน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

วันนี้ ( 6 มี.ค.66) ที่วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนานำพระสงฆ์รับบิณฑบาตร ในครั้งนี้

โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนร่วมตักบาตรพรภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนและสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชน และเป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนหนึ่งอีกกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดอุบลราชธานี “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

โดยมีกิจกรรม จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดกิจกกรรมจิตอาสาจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และลงพื้นที่มอบข้าวก้นบาตร มอบสิ่งของให้แก่ผู้ด้วยโอกาส ครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10 ราย

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ กิจกรรม 1 วัด 1 คลังยา และอาหาร กิจกรรมปลูกต้นไม้ได้บุญ และกิจกรรมพลังบวร จิตอาสาพัฒนาวัด

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306154027606

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More