ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้บริหาร สกสว. รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง หงส์ทอง” คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2566

ผู้บริหาร สกสว. รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง หงส์ทอง” คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2566

ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สกสว. เข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง หงส์ทอง” คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2566 ครั้งที่ 10 สาขาข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น ประเภทบุคคลรุ่นใหม่ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ พล.ต. ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต วันที่ 5 มีนาคม 2566

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More