ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15 “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15 “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”

📣 ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15 “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”
“Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลงทะเบียน 📌 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdI8yyjI1sdHelPJyl2CU_DMdhj4bFZXAFsc60DukOy8cSA/viewform

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More