ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้า ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 สาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม การแพทย์ และสาธารณสุข 2. กลุ่ม STIN อาสา ได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 สาขาจิตอาสาดีเด่น โดยรางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 พิจารณาจากการทำความดีที่แสดงออกได้ 3 ทาง ตามการประพฤติตนในกรอบของคุณงาม ความดี ความคิด พูดดี ทำดี และทำกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เปนประธานในพิธี และผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร    

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More