ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้ง รถไฟข้ามโขง เส้นทางเลือกข้ามแดน ไทย-ลาว เพียง 20 บาท เดินทางข้ามประเทศ

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้ง รถไฟข้ามโขง เส้นทางเลือกข้ามแดน ไทย-ลาว เพียง 20 บาท เดินทางข้ามประเทศ

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้งรถไฟข้ามโขง เส้นทางเลือกข้ามแดน ไทย-ลาว เพียง 20 บาท เดินทางข้ามประเทศ

เส้นทางรถไฟมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อเชื่อมโยง และขยายการให้บริการด้าน Logistics ระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคอาเชียน

ซึ่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทย-ลาว จะให้บริการจาก สถานีรถไฟหนองคาย (ไทย) – ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ในระยะทาง 5.58 กิโลเมตร

โดยมีรถไฟระหว่างประเทศให้บริการ 4 ขบวน (ไป 2 , กลับ 2) ได้แก่

– หนองคาย 07:30 ถึง ท่านาแล้ง 7:45

– ท่านาแล้ง 10:00 ถึงหนองคาย 10:15

– หนองคาย 14:45 ถึง ท่านาแล้ง 15:00

– ท่านาแล้ง 17:30 ถึงหนองคาย 17:45

ค่าโดยสารเพียง 20 บาท

โดยเวลาดังกล่าวจะสอดคล้องกับขบวนรถไฟ ขบวน กรุงเทพ-หนองคาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวก ทั้งขาไป และ ขากลับ

ซึ่งสามารถทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองได้ที่สถานีหนองคาย และท่านาแล้ง ได้โดยตรง

เป็นการลดปริมาณจราจร และความคับคั่งของประชาชนที่ใช้บริการทางรถยนต์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ได้

ซึ่งสะดวก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่าการผ่านด่านสะพานมิตรภาพ

นอกจากนั้น เส้นทางรถไฟไทย-ลาว ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้าน Logistics โดยผ่านสถานีขนถ่ายสินค้าท่านาแล้ง ในการจัดเตรียมและขนถ่ายระหว่างประเทศ

ในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ หน่วยงานรถไฟของ สปป.ลาว ในการขยายปลายทางไปยัง สถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง

เพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More