ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดดีอีเอส ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปลัดดีอีเอส ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 วันนี้ (07 มี.ค. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More