ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บีโอไอ ร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German – Thai Chamber Of Commerce: GTCC)

บีโอไอ ร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German – Thai Chamber Of Commerce: GTCC)

บีโอไอ ร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German – Thai Chamber Of Commerce: GTCC)

 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German – Thai Chamber Of Commerce: GTCC) โดยได้บรรยายในหัวข้อ “Thailand 2023 and beyond: Toward an Innovative, Competitive and Inclusive New Economy” ให้แก่สมาชิกหอการค้าเยอรมัน – ไทย กว่า 50 คน ณ โรงแรมสุโขทัย
ทั้งนี้ เนื้อหาในการบรรยายจะกล่าวถึงสถานการณ์การลงทุนของเยอรมันในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ความยืดหยุ่นของ Supply Chain ความสามารถในการจัดหาพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการสถานการณ์ที่ไม่กระทบธุรกิจ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ผ่าน 7 หมุดหมาย และ 9 มาตรการ และได้อธิบายถึงแผนการดึงดูดการลงทุนใหม่เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เช่น การดึงดูดการย้ายฐานการวิจัยพัฒนาและกิจการสำนักงานภูมิภาค (Regional Headquarter) และการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้มาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทยผ่านมาตรการ Long-term Resident (LTR) Visa เป็นต้น

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More