ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หลังเปิดใช้อาคารผู้โดยสารใหม่

ผู้ว่าฯ กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หลังเปิดใช้อาคารผู้โดยสารใหม่

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องควนสนามบิน ชั้น 1 ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีนายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยภาคพื้น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมนายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรจังหวัดกระบี่ ททท. ขนส่งจังหวัดกระบี่ ปภ.กระบี่ ผู้แทนสายการบินต่างๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าฯ กระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญมากตั้งแต่ลงเครื่องมา จนกระทั่งถึงที่พักที่เที่ยวเพื่อให้เข้ามาแล้วเกิดความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การท่องเที่ยว ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่จำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติดูได้จากสายการบินต่างๆ มีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีคนไทยเพียงไม่กี่คนในแต่ละเที่ยวบิน วันนี้จึงได้นัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อดูความพร้อมในการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หลังจากได้ย้ายมาเปิดใช้อาคารใหม่ ในการให้บริการอาคารผู้โดยสารพร้อมอาคารจอดรถ รองรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีส่วนไหนบ้างที่ยังมีปัญหาหรือติดขัด ไม่พร้อมจะได้มาช่วยกันแก้ไข และข้อเน้นย้ำในเรื่องขนส่งสาธารณะที่จะให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกและมีบริการเพียงพอ และยังได้กล่าวอีกว่า อยากฝากผู้แทนสายการบินต่างๆ ที่มาวันนี้ในเรื่องค่าโดยสารเครื่องบินที่มีราคาสูงมากในช่วงนี้ อยากให้สื่อสารไปถึงผู้บริหารด้วยว่าทำอย่างไรให้ค่าโดยสารเครื่องบินได้ลดลง เนื่องจากคนจังหวัดกระบี่ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมถึงส่งผลต่อนักท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนเส้นทางไปที่อื่นทำให้จังหวัดกระบี่ขาดโอกาสและรายได้ที่จะเข้ามายังจังหวัด ในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมอาคารท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ (อาคารใหม่) เพื่อตรวจดูความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการภายในสนามบิน

สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ วงเงิน 2.92 พันล้านบาท เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะทำให้อาคารผู้โดยสารทั้ง 3 หลังของท่าอากาศยานกระบี่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่รวม 6.8 หมื่นตารางเมตร (ตร.ม.) รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,500 คนต่อชั่วโมง (ชม.) หรือ 4 ล้านคนต่อปี เป็น 3,000 คนต่อ ชม. หรือ 8 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศ 1,500 คนต่อ ชม. และระหว่างประเทศ 1,500 คนต่อ ชม. และสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 2,000 คัน เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/n

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More