ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 7 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 7 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 7 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 28 เมษายน 2566 ใน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล เปตอง ศิลปะ และนาฏศิลป์

โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 27 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานกีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย

1. ใบสมัครและหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้สมัครฝึกอบรมว่ายน้ำ

***ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-290218

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More