ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดดีอีเอส หารือ World Bank ผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

ปลัดดีอีเอส หารือ World Bank ผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

  วันนี้ (8 มีนาคม 2566) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้การต้อนรับ Mr. Fabrizio Zarcone ตำแหน่ง Country Manager ของธนาคารโลก สำนักงานประจำประเทศไทย (World Bank Thailand) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ World Bank ในประเทศไทย และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยดีอีเอส ได้กล่าวถึงนโยบายและโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ อาทิ การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การป้องกันและปราบปราม online scams การพัฒนา e-Government  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การพัฒนา Digital Literacy  Digital ID รวมถึงความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้อง 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More